De Keizer
Op deze website:
Een voorbeeld van een gratis tarot legging

Sleutelkaart 4 - De Keizer

beschrijving: commanderend en statig zit de keizer op zijn troon, waarvan de armen en de rug gebeeldhouwd zijn met ramskoppen (het symbool van Mars). In zijn rechterhand draagt hij een scepter in de vorm van de Egyptische Ankh, dat ook wel het Ansata- of Levenskruis wordt genoemd waarvoor de machten der duisternis moeten wijken. Ook op zijn schouder is een ramskop zichtbaar. De globe in zijn andere hand betekent 'domineren'. De keizer is gezeten tegen een achtergrond van ruwe bergformaties; zij slaan op de onmachtigheid van reglementen en op onverzettelijke kracht. Deze kaart en die van de keizerin sluiten een gehuwd leven niet uit. De keizer bezet de troon van het intellect, hij regeert het onbewuste eerder door middel van de rede dan door emoties,

Betekenis van deze kaart:
koningschap en leiderschap. Macht over de massa, wereldlijk heerser. Intelligentie controleert de emoties. omgekeerd: emotionele onvolwassenheid, sterke ouderbinding. Kans op verwondingen o[ schade aan bezit. Wordt mogelijk buiten een erfenis gesloten.